1C0D3F66-E17B-470A-A551-C91530CB51C0.JPG
IMG_1190.jpg

Phone: (786)254-7287

2800 W 84TH ST • UNIT 6

HIALEAH, FL

(right next to Miami Lakes )